PIRAslcs

Sociedad Latina de ComunicaciónSocial, SLCS

* Estatutos

* Acta fundacional

* Cómo asociarse


* Sede

* Contacto


* Actividades programadas,
actas de congresos,
cursos convocados ...

[ Asociación científica no lucrativa de apoyo a Revista Latina de Comunicación Social ]

Estatutos presentados al ministerio, página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Estatutos en un documento único

Acta fundacional, páginas | 1 | 2 |

CIF (provisional) de la asociación